Bileo Blomst

Projektet Bileo Blomst er led i en helhedsorienteret integrationsindsats. I projektet oplæres borgere uden for arbejdsmarkedet i blomsterbinding og hjælpes på vej mod selvforsørgelse.

Læs mere om projektet.

Mentorformidling

Bileo formidler mentorer indenfor bl.a. integration og beskæftigelse.

Læs mere om mentorer.

Tolkning

Brug Bileos uddannede tolke. Bestil på tolk@bileo.dk eller ring 32 19 07 75.

Læs mere om Bileos tolke.

Mentoruddannelse

Bileo tilbyder i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol uddannelsen mentor i beskæftigelsesindsatsen. Uddannelsen er på akademiniveau og består af 5 moduler og et afgangsprojekt. Uddannelsen tager et år og svarer til 60 ECTS point.

Læs mere om uddannelsen.

Bileo Friland

Bileo starter projektet 'Bileo Friland' i marts 2017. Her tilbyder vi oplæring i forskellige funktioner der bl.a. involverer dyrkning af jord og blomster, fremstilling af trævareprodukter, pasning af dyr,salg og service.

Læs mere om projektet.

 

Kurser

Bileo tilbyder kurser i medborgerskab og indfødsretstest. Derudover skræddersyr vi kurser indenfor beskæftigelse, kultur, sprog og integration. Fx tilbyder vi sprogkurser swahili, lingala, arabisk, fransk, italiensk.

Læs mere om mulighederne her.

Formidling af mentorer

Bileo formidler uddannede mentorer til offentlige og private aktører, som har behov for mentorer, vejledere, støtte-kontaktpersoner, coaches, hjemmevejledere mv.

Rekvirer en mentor til din opgave, rekrutter mentorer til dit eget mentorkorps eller få etableret og eventuelt driftet et uddannet mentorkorps hos Bileo.

Bileo kan knytte en række tilbud til mentorindsatsen. Fx.:

  • Kompetenceafklaring i forhold til arbejdsmarkedet
  • Forforløb til valg af uddannelse og arbejde
  • Aktiv Integration
  • Mødregrupper som en del af integrationsindsatsen
  • Idéværksted bl.a. for ledige fleksjobbere
  • Tolkning
  • Come-On - forebyggelse af (tilbagevenden) til kriminalitet
  • Individuelt tilrettelagte forløb for borgere, der er aktivitetsparate eller i ressourceforløb
  • Motion på særlige vilkår
  • Netværk

Projekterne etableres i samarbejde med vore kunder, mentorer og mentees.

Speciale: Projekter som inddrager integrationsindsatser med to-sproglige og to-kulturelle mentorer.