Bileo Blomster

Støt integrationen og bestil blomster her

Mødregrupper

Mødregrupper er et vigtigt værktøj til at støtte op om barslende kvinders integrationsforløb. Læs mere om projektet her.

Book mentor

Find den rigtige mentor til din opgave. Læs mere og book en mentor her

Bileos tolke

Brug Bileos uddannede tolke. Bestil på tolk@bileo.dk eller ring 32 19 07 75

Come On

Projektet har til formål at forebygge kriminalitet, styrke resocialisering og uddannelses– og arbejdsparathed. Læs mere her.

Projekter på vej

Sy-kurser

Sprogkurser bl.a. Swahili, Lingala, arabisk, fransk, italiensk.

Udvikling af arbejdsmuligheder for udsatte kvinder i det uroplagede østlige Congo.

Indfødsret og medborgerskab

Bileo ApS tilbyder kurser i indfødsretstest og medborgerskabstest. 

Læs mere her

您是否計劃要考丹麥公民權或丹麥國籍?

Bileo 比利歐公司有關這方面的預備課程。

以下是:

查詢及聯絡電話。0045。28516328

聯絡人妮妮(蔡美卿)。

妮妮本人拿著丹麥國籍,她畢業丹麥哥本哈根翻譯學院。

妮妮是專業輔導師,翻譯員,顧問,項目管理及導遊。

Formidling af mentorer

Bileo formidler uddannede mentorer til offentlige og private aktører, som har behov for mentorer, vejledere, støtte-kontaktpersoner, coaches, hjemmevejledere mv.

Rekvirer en mentor til din opgave, rekrutter mentorer til dit eget mentorkorps eller få etableret og eventuelt driftet et uddannet mentorkorps hos Bileo.

Bileo kan knytte en række tilbud til mentorindsatsen. Fx.:

  • Kompetenceafklaring i forhold til arbejdsmarkedet
  • Forforløb til valg af uddannelse og arbejde
  • Aktiv Integration
  • Mødregrupper som en del af integrationsindsatsen
  • Idéværksted bl.a. for ledige fleksjobbere
  • Tolkning
  • Come-On - forebyggelse af (tilbagevenden) til kriminalitet
  • Individuelt tilrettelagte forløb for borgere, der er aktivitetsparate eller i ressourceforløb
  • Motion på særlige vilkår
  • Netværk

Projekterne etableres i samarbejde med vore kunder, mentorer og mentees.

Speciale: Projekter som inddrager integrationsindsatser med to-sproglige og to-kulturelle mentorer.